Pozostało 3 wolnych mieszkań w budynku O

Pozostało 16 wolnych mieszkań w budynku K

Polityka prywatności
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest XENAKIS DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach (KRS: 0000552972).
 2. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez:
  1. e-mail: biuro@xenakis.pl;
  2. telefon: 32 770 64 60 oraz +48 660 241 141;
  3. adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 16, 41-600.
 3. Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: adres IP oraz informacje o Twoim urządzeniu, Twojej geolokalizacji oraz o Twojej przeglądarce internetowej, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które zdecydujesz się podać.
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. odpowiadania na wiadomości przesyłanych poprzez formularz kontaktowy, podany adres e-mail, podane numery telefonów,
  2. prowadzenie działań przed zawarciem umowy w postaci: negocjacji, ustalenia treści umowy lub złożenia oferty,
  3. zapewnienia możliwości prawidłowego działania strony internetowej wraz z jej funkcjami,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych problemów technicznych,
  5. ułatwienia personalizacji strony internetowej,
  6. dokonywania rejestracji odwiedzin strony internetowej oraz dla potrzeb wizualizacji ścieżek użytkowników między stronami,
  7. prowadzenia działań marketingowych.
 5. Cel w postaci prowadzenia działań marketingowych jest wykonywany w momencie, w którym Twoje zapytanie będzie dotyczyło zakresu działalności Administratora.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zapewnienia realizacji celów wskazanych w pkt. 5, w szczególności w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości świadczenia usług w postaci zarządzania stroną internetową.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
  1. prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest:
   1. odpowiedź na Twoją wiadomość (pkt 5 lit. a Polityki),
   2. za zapewnienie odpowiedniej jakości świadczenia usług w postaci zarządzania stroną internetową (pkt 5 lit. c-f Polityki),
 • prowadzenie marketingu polegającego na promocji towarów i usług Administratora oraz samego Administratora (pkt 5 lit. g Polityki),
 1. dochodzenie lub obrona roszczeń w przypadkach tego wymagających;
 1. niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie pkt. 5 lit. b Polityki,
 2. zgoda wyrażona w formie jednoznacznej, potwierdzającej czynności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przekazania Administratorowi danych innych niż te, które są wymagane do odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:
  1. w przypadku odpowiedzi na Twoją wiadomość – przez czas utrzymywania kontaktu z Administratorem,
  2. w przypadku zapewnienia odpowiedniej jakości świadczenia usług w postaci zarządzania stroną internetową:
   1. w przypadku danych niezbędnych dla prawidłowego wyświetlania strony (pkt 5 lit. c-e Polityki) – przez czas Twojej obecności na stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na Twoim urządzeniu wykorzystywane na tej stronie pliki cookies,
   2. w przypadku danych umożliwiających analitykę rejestracji i analizy wejść na stronę (pkt 5 lit. f Polityki) – przez 24 miesiące,
  3. w przypadku prowadzenia marketingu polegającego na promocji towarów i usług Administratora oraz samego Administratora – przez czas prowadzenia działań marketingowych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, chyba że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji innych celów,
  4. w przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadkach tego wymagających – przez czas potrzebny do uzyskania lub obrony roszczenia,
  5. prowadzenie działań przed zawarciem umowy w postaci: negocjacji, ustalenia treści umowy lub złożenia oferty – przez czas dokonywania niezbędnych działań przed zawarciem umowy,
  6. w przypadku przekazania Administratorowi danych innych niż te, które są wymagane do odpowiedzi na Twoją wiadomość – przez czas do cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
 2. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom zajmującym się hostingiem strony internetowej oraz danych osobowych dla Administratora,
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia informatycznego,
  3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
  4. Google LLC z siedzibą w stanie Kalifornia, USA oraz Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii – podmioty, który odpowiadają za analizę ruchu w ramach strony internetowej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowanej przez Komisję Europejską.
  5. Microsoft Corporation Inc z siedzibą w stanie Washington, USA oraz Microsoft Ireland Operations Ltd z siedzibą w Irlandii – podmioty, które świadczą obsługę poczty elektronicznej na rzecz Administratora. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowanej przez Komisję Europejską.
 3. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji lub w inny sposób wpływał na Twoją sytuację (profilowania).
 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  1. Prawo do wycofania zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  2. Prawo do żądania od administratora dostępu do Danych osobowych;
  3. Prawo do uzyskania kopii danych osobowych, w przypadku skorzystania z którego Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, które będą zależały od treści żądania;
  4. Prawo do sprostowania danych osobowych;
  5. Prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zaktualizuje się inna podstawa przetwarzania uniemożliwiająca Administratorowi realizację tego żądania;
  6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  7. Prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie;
  8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie ma miejsce na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego nie musi zawierać uzasadnienia.
 5. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pozostałe inwestycje